Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΜΜΕΣχετικά με την...

Σχετικά με την αφαίρεση του κριτηρίου παλαιότητας, την αδειοδότηση των Ρ/Σταθμών

Και άλλα σημαντικά ζητήματα!

on-the-air.gif ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ρ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ/Σ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ρ/Σ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και την πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) για τροποποίηση της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας με βασικό περιεχόμενο αίτημα της αφαίρεση του κριτηρίου της παλαιότητας των υφιστάμενων ραδιοφωνικών επιχειρήσεων ανακοινώνουμε τα παρακάτω:

 Οι ενώσεις μας είναι αντίθετες σε οποιαδήποτε ενέργεια τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου με σκοπό της αφαίρεση του κριτηρίου παλαιότητας για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δεν πρόκειται για απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης, παρά για άνευ όρων παράδοσης των ραδιοφωνικών αδειών σε δήθεν ισχυρούς οικονομικά ομίλους για τα δεδομένα της Ελληνικής Περιφέρειας και η όποια αδειοδότηση θα βασίζεται πλέον σε μία έκθεση ιδεών περί βιωσιμότητας σε συνδυασμό με οικονομικά στοιχεία τα οποία κυρίως θα προέρχονται από άσχετες με το χώρο μας, δραστηριότητες.

 Λαμβάνοντας υπόψη μας πολλά παραδείγματα του παρελθόντος αλλά και πρόσφατα, ειδικά στην Αττική, η όποια οικονομική ρευστότητα βοηθάει –όταν είναι πραγματική- αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία και την πρόοδο μίας ραδιοφωνικής επιχείρησης.

 Θεωρούμε πως η παλαιότητα δεν είναι απλά μία δέσμευση για τη διαδικασία αλλά αδιάβλητο και καθαρά αντικειμενικό κριτήριο το οποίο όχι μόνο μπορεί να αποδείξει την απαιτούμενη εμπειρία και σειρά επενδύσεων αλλά αποτελεί για όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο, απόδειξη ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι αφιερωμένο στο ραδιόφωνο, έχουν καταφέρει να επιβιώσουν κάτω από φοβερά δύσκολες συνθήκες και εκτός αυτού έχουν αποδώσει σημαντικά ποσά άμεσων και έμμεσων φόρων στην πολιτεία για όλα αυτά τα έτη της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η χρήση του κριτηρίου αυτού πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από αυστηρό έλεγχο των φορολογικών στοιχείων από τα οποία θα προκύπτει η αδιάλειπτη λειτουργία της επιχείρησης και η απόλυτη συνέχεια των οφειλών και κάθε είδους υποχρεώσεων προς την πολιτεία (φορολογικών, ασφαλιστικών, εργασιακών σχέσεων κλπ.).

Πιστεύοντας, επίσης, ότι η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης δεν επιτυγχάνεται με την ένταξη επιχειρήσεων – «φαντασμάτων» αλλά με τη σωστή ερμηνεία της έννοιας «λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού», προτείνουμε τα παρακάτω:

1. Την επανεξέταση όλων των Βεβαιώσεων Νόμιμης Λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από το Ε.Σ.Ρ. με βάση τουλάχιστον την έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ κατά την επίμαχη ημερομηνία (1.11.1999). Η έναρξη αυτή, επιβεβαιωμένη από έγγραφο του συστήματος TAXIS, επιθυμούμε να οριστεί ως αναγκαία συνθήκη και προϋπόθεση για την κάθε υπό εξέταση αίτηση.

Η συμπλήρωση των δικαιολογητικών στη συνέχεια πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη κανονικού κέντρου εκπομπής σήματος, εκτός κατοικημένης περιοχής, στοιχεία για τη μίσθωση χώρου, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και όποιο άλλο επίσημο έγγραφο το αποδεικνύει.

Επιπλέον, ο νομοθέτης (περίπτωση του άρθρου 53 του Ν.2778/1999) δεν μπορεί να έχει πρόθεση την νομιμοποίηση πειρατικών εκπομπών εντός κατοικημένης περιοχής θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων αλλά ούτε και τη νομιμοποίηση αποδεδειγμένα παράνομων δραστηριοτήτων όπως την άσκηση επαγγέλματος χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

 Η παραπάνω επισήμανση έτσι και αλλιώς έχει τηρηθεί από το ίδιο το Ε.Σ.Ρ. για ομοειδείς περιπτώσεις στην Αττική πλην όμως λαμβάνεται ως ασάφεια του νόμου σε όλες τις περιπτώσεις της περιφέρειας.

2. Την έκδοση των οφειλόμενων ραδιοφωνικών άδειών στο νομό Θεσσαλονίκης αφού με την Κ.Υ.Α. 17171/799/2005 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία που είχε προκηρυχθεί. Με την υπογραφή της ΚΥΑ 17171/799/2005 (ΦΕΚ 407 Β΄ τεύχος), «Xάρτης συχνοτήτων νομού Θεσσαλονίκης», κατ’ επιταγή της 4044/2001 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία ακύρωνε τον προηγούμενο χάρτη συχνοτήτων Θεσσαλονίκης και έχριζε θεραπείας, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία.

Απομένει η δημοσίευση στο ΦΕΚ της χορήγησης των αδειών των Ραδιοφωνικών σταθμών που προκρίθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία για το νομό Θεσσαλονίκης και όχι νέα διαγωνιστική διαδικασία..

3. Την τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις ευθύνες των Ανεξάρτητων Αρχών στη χώρα μας και ειδικά των: α. Ν. 3613/2007 β. Ν. 3094/2003 γ. Ν. 3051/2002 και δη των σχετικών διατάξεων που αφορούν και αναφέρονται στη μη παραπομπή των μελών αυτών ενώπιον της ικαιοσύνης για πράξεις, ενέργειες ή και παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Παρότι οι θιγόμενες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ενώπιον του ΣτΕ κατά αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ. που θεωρούν ότι τους αδικούν, δεν υπάρχει υπεύθυνος κρατικός φορέας να ελέγξει τις περιπτώσεις άρνησης εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας από το Ε.Σ.Ρ../radiotvlink

Τα προεδρεία των Ενώσεων

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ρ/Σ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ρίζου 9 Λάρισα τκ.41334

 Τηλ.2410 613985 fax 2410 613048

 ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ρ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 84.

 τ.κ.54644 Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 887878 Fax 2310 869729

 ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ρ/Σ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Αγ. Ελεούσα Χαλκίδα τκ 34310

Τηλ. 22210 88223 Fax. 22210 62255

spot_img

Τώρα ζωντανά! Web Radio από το Ελληνικό Φαινόμενο!

 

 

Τελευταία νέα

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΩΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΤΣΙΠΡΑ ΤΟΝ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ

Προς διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ… Του Παναγιώτη Αποστόλου Πολιτικού αναλυτή – αρθρογράφου egerssi@otenet.grwww.egerssi.gr Πώς μετάλλαξαν την φύση του λαού μας Θεέ μου; Πώς εμφύτεψαν στο μυαλό των νεοελλήνων τη βλακεία, την ηλιθιότητα, την απανθρωπιά, την ασέβεια στο Θείο, την εγκατάλειψη της φιλοπατρίας; Τον φιλοτομαρισμό! Πίστευα...

‘Αρχισε το ”παζάρι” με Τουρκία…Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, χάνουμε.

Και ξαφνικά, μετά 50 χρόνια, ''αποφασίστηκε'' να γίνουν συνομιλίες-διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας γιά διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανόμενων και ''εδαφικών'', όπως δήλωσε στο CNN ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο ''Σπίτι της...

Χάθηκαν πέντε ζωές σε ειδική αποστολή προσφοράς στη Λιβύη. Τι ακριβώς συνέβη;

Του Δημήτρη Κυπριώτη Η είδηση του θανάτου 3 στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και 2 πολιτών, από τα 19 άτομα που συγκροτούσαν την Ελληνική ειδική αποστολή στη Λιβύη για την  παροχή βοήθειας στις εξαιρετικά καταστροφικές συνέπιες και τις ανθρώπινες απώλειες, λόγω ...

Το Προγράμματα χρηματοδότησης τον 800,000 ευρώ για Το οικόπεδο της οικογένειας δραγούμη στο Βογατσικό Καστοριάς και η αξιοποίηση Μουσείο.

Κίνηση πολιτών τοΰ Βογατσικοΰ. Ερωτήματα, διαπιστώσεις και προτάσεις στους υποψήφιους Δημάρχους Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου και Καλλιόπη (Κάλι) Κυριακίδου. Το Προγράμματα χρηματοδότησης τον 800,000 ευρώ για Το οικόπεδο της οικογένειας δραγούμη στο Βογατσικό Καστοριάς και η αξιοποίηση Μουσείο.  Το οικόπεδο της οικογένειας...